313 ka Lashkar

313 ka Lashkar

HATHYAR HAIN OOZAR HAIN AFWAAJ HAI LAKIN...
VO 313 KA LASHKAR NAHI MILAA...